zaterdag 29 oktober 2022

Futsal Heusden - Calcio Beringen


Scheidsrechter = Irfan Acikgoz
Staf = T. Kececi, H. Ustun, F. Birinci, H. Bayrak & E. Ustun
Spelerskern = A. Murat, F. Sen, M. Kececi, E. Yigit, M. Ulupinar, T. Kececi, , E. Karakya, E Tekinalp, 
Sporthal Berkenbos PP Laan 121 te 3550 Heusden Berkenbos
3de provinciaal A leider in klassement met 16 punten op 25 oktober
Futsal Heusden blijft onverslagen  leider in het klassement 3de provinciaal A met 19 punten
Futsal Heusden - Calcio Beringen => 8 - 7