vrijdag 28 oktober 2022

FAKKELTOCHT bij BLOEMELINGEN


Vanavond kwamen veel familieleden van de bewoners in Bloemelingen in Zolder samen om de GROTE FAKKELTOCHT mee te maken samen met de ouderen. Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen samen met hun geliefde ouderen in groep werd er dan  gegaan via het rond punt zo naar de Jogem terreinen en zo door naar Bloemelingen waar 2 vuurspecialisten de ouderen stonden op te wachten om hen te laten genieten van de vuuravond door met grote fakkelstokken in de lucht te zwieren, en door vuurspuwen te doen. Het werd een fijne fakkeltocht en iedereen genoot van deze avond. En dan nadien werd er over nagepraat met iets om te drinken, echt gezellig Met veel dank aan Frederique Jamart voor de foto's