woensdag 24 mei 2023

Een blik op de tijd van toen => overzetboot kanaal Bolderberg

Ook juist voor de oorlogsjaren werd het kanaal wat verbreed en er waren toen al  mensen zo pienter om ook via het Albertkanaal wat geld in het laatje te kunnen krijgen. Zo ook Ber Cams die een overzetvlot in elkaar knutselde, zo kon hij de fietsers en voetgangers of mensen met karren vol geladen overzetten van de ene kant van 't kanaal naar de andere zijde. Met dank aan Marcel Gijbels voor foto uit zijn archief