vrijdag 28 oktober 2022

Boekvoorstelling Heemkundige Kring

   
Vanavond werd in de BIB van Heusden centrum het nieuwste boek van de geschied- Heemkundige Kring voorgesteld " Heusdens foto-erfgoed" Guido Aerts en Sylvain Huybrechts mogen als bezielers van dit bestempeld worden. 
Het openings woord werd gegeven door Guido Aerts die de naar schatting 80 aanwezigen welkom heette. Guido overliep even de samenstelling van het boek dat het niet van een leien dakje is gekomen. De Heemkundige Kring zal wellicht volgend jaar zeker nog een boek uitbrengen. 

Omdat de archivaris Rombout Nijssen niet aanwezig kon zijn vanwege corona werd hij vervangen door Radio Journalist Dirk Reynders. Dirk nam een aantal sterke verhalen uit het boek voor zijn rekening. Zeker het verhaal van de pestmeesters kende erg veel bijval bij de aanwezigen. Het hele verhaal kan je lezen in het boek. Ook het verhaal van Lourdes werd een beetje uit zijn context getrokken en Dirk gaf er zijn héél eigen verhaal over. 

Daarna mocht schepen Marleen Hoydonckx de Geschied-Heemkundige Kring een hart onder de riem steken. Zij bedankte de mensen omdat ze het weer klaargespeeld hebben een boek in elkaar te steken. Na deze plichtplegingen werd er door de gemeente nog een receptie aangeboden. We maken ons alvast op voor volgend jaar voor de speciale editie van de Geschied-Heemkundige Kring. Met dank aan Joseph Bams voor de verslaggeving en foto's