vrijdag 21 oktober 2022

betere opvang voor mensen met psychische problemen

Geestelijke gezondheidszorg zet in op NIEUWE TOEGANKELIJKE ZORG in crisissituaties. In West-Limburg slaan 3 netwerkpartners van het netwerk RELING de handen in elkaar!

Patiënten met psychische klachten, die zich aanmelden op de spoedgevallendienst van Heusden-Zolder, komen wanneer de spoedarts dat nodig acht, ter plekke in contact met medewerkers van het Mobiel Crisisteam. Zij schatten samen de zorgnoden in en begeleiden de patiënten naar de meest gepaste zorgvorm: naar een vrij gevestigde psycholoog, een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg of naar het eigen thuiszorgteam wanneer dat kan. Bij ernstige situaties begeleiden ze naar een opname op de Psychiatrische Afdeling van het Algemeen Ziekenhuis (PAAZ) of in het psychiatrische ziekenhuis. Psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden beschikt sinds kort over een High Intensive Care (HIC) unit waar patiënten worden opgenomen die erg verward of ontregeld zijn. Het project zet zich in om een sterke verbinding te maken tussen de spoed, de PAAZ, het mobiel crisisteam en die nieuwe HIC unit.

Vier extra hulpverleners worden hiervoor gefinancierd door minister Frank Vandenbroucke ter versterking van de mobiele teams geestelijke gezondheidzorg. Het Mobiel Crisisteam-Noord (MCT) gaat in een eerste opstart de samenwerking aan met het Sint-Franciskusziekenhuis in Heusden-Zolder en met Psychiatrisch ziekenhuis Asster in Sint-Truiden. De hulpverleners hebben een werkplek net voor de ingang van de spoedgevallendienst.

Na een kennismakingsronde tussen alle betrokken partners en medewerkers startte het project recent op maandag 17 oktober 2022. De samenwerking kan rekenen op de kracht van innoverende partners en op enthousiaste medewerkers. Met de opgedane ervaringen van zowel patiënten als hulpverleners wordt er in de toekomst werk gemaakt van nieuwe samenwerkingsmodellen in de psychiatrische zorg met een belangrijke meerwaarde voor de patiënten.