zaterdag 22 oktober 2022

Beleidsmakers aan het werk

Kort
• Het college van burgemeester en schepenen gaat akkoord met een verhoging van het
  jaarlijkse budget exploitatie tijdelijk vaste bewakingscamera's om de huidige
  handhavingsslagkracht op peil te kunnen houden.
• Het college van burgemeester en schepenen staat de verkoop toe van het boek
    “Licht in de tunnel” in de bibliotheek, CC MUZE, ZLDR Luchtfabriek,
    het toeristisch infokantoor en eventuele andere eigen gemeentelijke diensten aan
   € 12,50 voor particulieren en andere toeristische diensten.
    Andere bibliotheken betalen € 11.

Project gemeente zonder gemeentehuis

Het college van burgemeester en schepenen keurt de deelname van Heusden-Zolder als partner bij de indiening van het projectvoorstel 'digitale balie' in kader van Gemeente zonder Gemeentehuis goed. Met Gemeente zonder Gemeentehuis ondersteunt de Vlaamse overheid lokale besturen die maximaal samen innovatieve, digitale oplossingen uitwerken om hun dienstverlening efficiƫnter en klantgerichter te maken. Lokale besturen kunnen subsidiedossiers voor digitaliseringsprojecten indienen.

Domeinconcessie Helzoldstadion
Het lokaal bestuur geeft het Helzoldstadion in concessie aan SC De Mangel vzw voor de realisatie van bijkomende tennis- en padelvelden. SC De Mangel is een fusie tussen de tennisclubs van Zolder en Helzold. De huidige terreinen van KTC Helzold liggen in een zone die later projectgebied wordt. Ook TC Zolder moest op zoek naar een nieuwe locatie omdat de sporthal van Zolder na het sportseizoen 2022-2023 afgebroken wordt. De fusie en domeinconcessie bieden dus een structurele oplossing voor beide clubs. Ook de andere sportclubs die actief zijn op Helzold kunnen er blijven.


Oprichting woonmaatschappij uitgesteld
De gemeente- en OCMW-raad verlengt de erkenning van de Limburgse sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren tot 30 juni 2023. Dit was nodig omdat in Limburg alle sociale woonactoren vanaf 1 januari 2023 zouden fuseren tot 1 woonmaatschappij, maar deze deadline blijkt niet haalbaar.

Volgende gemeente- & OCMW-raad Donderdag 27 oktober om 19 uur in de raadzaal.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen