woensdag 7 september 2022

persmededeling naar aanleiding van het gerechtelijk onderzoek

Naar aanleiding van de berichtgevingen hebben wij kennis genomen van het gerechtelijk onderzoek.
We hebben dan ook de grootste argwaan omtrent het tijdstip wanneer dit gebeurd.
Zoals we reeds eerder voorspeld hebben, tijdens de verschillende vergaderingen, er zullen aanvallen komen!!!

Vandaag is er een nieuw soort aanval ingezet
Na de verschillende eerdere aanvallen van mentale beschadigingen, huiselijke beschadigingen, fysieke beschadigingen en bedreigingen …. Kon men niet anders meer dan deze weg opgaan.
Men is bezig onze voorzitter Michel Dylst en zijn partner persoonlijk te beschadigen om alzo verdeeldheid te zaaien onder de mijnwerkers.
Vroeger is men er in gelukt verdeeldheid te zaaien, maar daar hebben de ondergrondse mijnwerkers ondertussen al veel uit geleerd.
Wij hebben alle vertrouwen in onze voorzitter en zijn partner, alsook in het bestuur van KS Vriendenkring en het Studie- en Documentatiecentrum Mijnwerkers voor Werk
Wij hebben alle vertrouwen in de gerechtelijke diensten en hun onderzoekers en vragen om zo snel als mogelijk duidelijkheid te brengen.
Wij als ondergrondse mijnwerkers zullen nooit toelaten dat ze op deze manier de mijnwerkers trachten te verdelen, dat deden we niet in de ondergrond, maar ook niet op de bovengrond.
Voor de ondergrondse mijnwerkers is op 7 mei 2020 de wet gestemd met 2/3de meerderheid, de wet van 15 juni 2020. Iedereen heeft dit kunnen merken en er is voor de toekomst rechtgezet, hiervoor zijn wij de politici van het Federaal Parlement dankbaar dat de wet aangepast is aan de wettelijkheid..

Ondanks de akkoorden betreffende schadevergoeding, intresten, fiscaliteit die er waren heeft de uitvoerende macht deze niet uitgevoerd!!!
Nu na bijna 2 jaar strijd kan er niemand iets inbrengen dat we de wet niet aan onze kant hebben.

De wet is de wet, en deze moet toegepast worden!!!
We wisten dat alles uit de kast zou gehaald worden nadat alle vorige pogingen zijn mislukt.
We hebben niet alleen vrienden, maar er zijn er ook anderen.
We leven in een democratie, die wij als ondergrondse mijnwerkers een warm hart toedragen!!!
De ondergrondse mijnwerkers staan achter de Grondwet en verlangen ook dat zij als eerste burgers van het land als allen gelijk behandeld worden. Als de Staat meer dan 30 jaar de ondergrondse mijnwerkers bedrogen heeft dan zijn er volgens de bestaande wetten intresten en schadevergoeding van toepassing, zoals ook bij de bedrijven toegepast worden.

WET = WET
SAMEN ÉÉN = SAMEN STERK


Wij roepen de ondergrondse mijnwerkers dan ook op om op 19 september 2022 massaal mee naar Brussel te gaan en ons ongenoegen over de gang van zaken duidelijk te laten blijken, genoeg is genoeg.
Wij danken de ondergrondse mijnwerkers voor het vertrouwen in hun voorzitter Michel Dylst en zijn partner, het bestuur van KS Vriendenkring en Studie- en Documentatiecentrum Mijnwerkers voor Werk.
We krijgen zeer veel steunbetuigingen van de ondergrondse mijnwerkers die niet gelukkig zijn met deze aanvallen op dit tijdstip.

EN VOOR ONS IS DE GRONDWET GEEN VODJE PAPIER!!!
Wij danken voor de correcte weergave,
Namens het bestuur KS Vriendenkring en Mijnwerkers voor Werk
Eddy Melis Secretaris Mijnwerkers voor Werk