woensdag 28 september 2022

Persbericht PZ H|Z => Werken bijgestuurd in de Schootstraat

Wij hebben verschillende meldingen ontvangen over abnormale hinder door verkeerswerken in de Schootstraat. Aldaar worden momenteel aanpassingen uitgevoerd aan de verkeersdrempels. Dit brengt natuurlijk de nodige hinder met zich mee, maar een kleine bijsturing bleek na overleg met de aannemer dan toch mogelijk.

Het kruispunt Schootstraat, Zolderseweg en E. Staintonstraat zal vervroegd terug open gesteld worden. Voor de andere werkplaatsen is dit niet mogelijk en zal de hinder nog 14 dagen duren, totdat alles uitgehard is.

Er zijn meldingen binnen gekomen dat ongeduldige bestuurders de werklocatie langs recht voorbij rijden, over het fietspad. Dit kan uiteraard niet en we zullen hier dan ook de komende dagen extra toezicht op houden.