zondag 11 september 2022

Meer dan 3500 ex mijnwerkers kwamen samen deze voormiddag


Deze middag om 11u was er op het mijnwerkersplein aan de mijngebouwen in Houthalen - Helchteren een bijzondere leden vergadering van de KS Vriendenkring naar aanleiding van de gebeurtenissen van de afgelopen dagen Zo een 3500 aanwezige (Volgens de organisatie) werden welkom geheten door Ks Vriendenkring secretaris Robert Coens.

Daarna was het het woord aan Kristine (Christine) een (achter)kleindochter van een ondergrondse mijnwerker die opriep om de strijd niet op te geven en te blijven vechten voor hun rechten.
Daarna was het aan Mijnwerkers voor werk secretaris Eddy Melis om een huidige stand van zaken te geven.

Allereerst werd er gezegd dat na en bijzondere bestuursvergadering hij benoemd was als voorzitter ad interim om zo de continuïteit van de organisatie te verzekeren.

Ook werd er beslist op deze vergadering om een externe onafhankelijke revisor aan te stellen om de boekhouding na te kijken op eventuele onregelmatigheden.

Of de voorziene betoging van 19 september zal doorgaan en er werd opgeroepen om massaal aanwezig te zijn. Deze rede werd meerdere malen onderbroken door het scanderen van de naam van voorzitter Michel Dylst als ook Wet is Wet.

Het bestuur heeft aan haar leden, de ondergrondse mijnwerkers door stemming zowel hun voorzitter Michel Dylst als de bestuursleden kwijtschelding verleent de vraag was duidelijk: geven jullie onze voorzitter kwijtschelding voor de gelden die nodig waren om Uw dossier te verdedigen, op welke manier dan ook. geven jullie onze penningmeester en de andere bestuursleden kwijtschelding voor de gelden die nodig waren om uw dossier te verdedigen, op welke manier dan ook?

Geven jullie het mandaat aan het bestuur, onze voorzitter, nu tijdelijk interim voorzitter opdat zij met hun kennis en kunde, alles in het werk stellen om de rechten van de ondergrondse mijnwerkers te bekomen, zoals we die vier punten vernoemd hebben, Fiscaliteit, intresten en schadevergoeding, ook het vervroegd pensioen, dat gebaseerd was op een foutieve berekening, geen fiscaliteit op het supplement en de fictieve jaren van vóór ‘55.

 Op al de drie vragen werd met unanimiteit Ja (groen blad) gestemd.
De 3500 aanwezigen stonden 100% achter de voorzitter Michel Dylst, en de bestuursleden.
De bijzondere algemene vergadering heeft met unanimiteit de voorzitter met de bestuursleden alle mogelijke fouten die er gebeurd zijn kwijtgescholden.

 De ad interim voorzitter Eddy Melis wees er op dat er geld gegaan was naar de Hongaarse en Bulgaarse maffia. De voorzitter heeft na de wet van 15 juni 2020 meerdere bedreigingen gehad, gaande van een gifbal (rattevergif) tot in mekaar kloppen, 7
Ribben gebroken, agressieve fysieke bedreigingen waarbij zijn leven in gevaar kwam. Sporadisch is er in de statutaire vergaderingen melding van gemaakt, om paniek te voorkomen en de aandacht van het eigenlijke dossier van de ondergrondse mijnwerkers betreffende fiscaliteit, intresten en compensatoire intresten niet meer op de voorgrond zou komen.

 De ondergrondse mijnwerkers, leden gaven de voorzitter en het bestuur de opdracht: “Om de weg te bewandelen met de kost die nodig is om jullie doel te bereiken. Wat het ook kost, als er meer geld nodig is laat het ons weten, Michel zorg dat het in orde komt. Dat was jullie opdracht aan het bestuur. Onze voorzitter Michel Dylst heeft zijn opdracht dan ook ernstig genomen omdat zijn hart bij de ondergrondse mijnwerkers ligt en gedaan wat nodig is.” En die opdracht hebben zij uitgevoerd.


 Ook was er een woord van dank aan de burgemeester en de politie van de gemeente Houthalen - Helchteren voor de mogelijkheid om op korte termijn deze vergadering te organiseren.
Dank aan Frederique Jamart voor de verslaggeving en foto's