maandag 19 september 2022

KS-Vriendenkring wordt opgedoekt en gaat over in E.M.A.

 

Een massa opkomst van de ex-mijnwerkers naar de badzaal (volgens de organisatoren een 5.000 kompels) van KS Zolder aan het Marktplein gelegen. 
Op de planning had KS-Vriendenkring een infovergadering georganiseerd zodat de mijnwerkers alle juiste info te horen kregen. Dit in plaats van een betoging in Brussel die vorige week al gecanceld werd.
De ex-mijnwerkers hopen dus meer info te verkrijgen vandaag over de pensioenachterstal, en ook hoe het nu zit met de voorzitter Michel Dylst. Wat er met hem en zijn echtgenoot staat te gebeuren.

Eerst was het aan Robert Coens om iedereen welkom te heten.
Daarna gaf hij het woord aan Ad Interim voorzitter Eddy Melis. Hij gaf eerst een korte update van de toestand rond Michel Dylst. Er word nog eens benadrukt dat ze het vertrouwen blijven hebben in de rechterlijke macht. Ook werd er nog eens benadrukt dat Michel Dylst zich op geen enkele wijze persoonlijk zou verrijkt hebben met geld van de VZW KS Vriendenkring. 

Zo kwamen we te weten dat de KS-Vriendenkring zal opgedoekt worden en overgaan in E.M.A. (European Miners  Assocation of Europese mijnwerkers vereniging)). De ex-mijnwerkers moeten hier niks voor te doen zij zullen automatisch overgeheveld worden van KS-vriendenkring naar E.M.A. En op 30 september 2022 zal dus KS Vriendenkring ophouden met bestaan en op 01 januari 2026 ontbonden worden.

 Alle leden van de KS Vriendenkring zulle automatisch overgenomen worden door de nieuwe organisatie en zullen eerdaags een nieuwe lidkaart toegestuurd krijgen. Als slot werd er door Robert Coens stilgestaan bij feit dat tijdens de strijd tegen de sluiting van de meest moderne en winstgevende mijn van die tijd 3 mijnwerkers zijn omgekomen . ze zullen daarom ook op 30september op het kerkhof van Genk herdacht zullen worden.
Met veel dank aan Frederique Jamart voor verslaggeving en foto's