vrijdag 23 september 2022

KOALA geeft kansen - sterk project in de kijker in Heusden-Zolder


KOALA (Kind- en OuderActiviteiten voor Lokale Armoedebestrijding.) is een unieke publiek-private samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en het Fonds Bernard, Gonda en Emily Vergnes (beheerd door de Koning Boudewijnstichting). Kinderopvang Onki Stekelbees en Kameleon Huis van het Kind bundelden krachten en expertise voor het KOALA project. Onki Stekelbees van Ferm Kinderopvang kan dankzij deze subsidiĆ«ring bijkomende kinderopvangplaatsen voorzien, alsook extra inzetten op een aanbod ouder-kind activiteiten, in samenwerking met het Huis van het Kind.

5 jaar geleden ging het KOALA project in Heusden-Centrum van start. In samenwerking met het Agentschap Opgroeien en VBJK werd het Koala project van Heusden-Centrum als een good practice in beeld gebracht via een film die ook anderen kan inspireren. Met enige trots wordt donderdag 22 september om 19.30 uur tijdens een toonmoment in Kameleon Huis van het Kind de Koala film voor het eerst getoond aan de betrokken partners en de gezinnen die hieraan hebben meegewerkt.

Tijdens de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor later. Langetermijnstudies tonen aan dat, zowel voor kinderen als voor hun gezin, deelnemen aan kwaliteitsvolle basisvoorzieningen een blijvende impact heeft op de schoolresultaten van jonge kinderen. In de film wordt in beeld gebracht hoe we ouders ondersteunen in zorg en opvoeding en hoe we ontwikkelingskansen van kinderen verhogen. Ouders vertellen wat dit project voor hen en hun kinderen betekent. Koala biedt bovendien ook oefenkansen Nederlands, met respect voor ieders thuistaal. Concreet werken we aan deze doelstellingen in de kinderopvang en de wekelijkse spel- en ontmoetingsmomenten voor ouders met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dank aan Frederique Jamart voor de foto's dank aan www.heusden-zolder.be voor de info