woensdag 7 september 2022

Kind & Taal vzw stopzetting werking

De samenwerking Kind en Taal vzw en gemeentebestuur Heusden-Zolder staat op de helling.
In het kader van SALK (Strategisch actieplan Limburg Kwadraad) en de tewerkstellingsmiddelen die werden vrijgemaakt bij de sluiting van FORD-GENK werd er in 2014 beslist om een extra ondersteuning te voorzien voor gezinnen in kwetsbare gebieden. Het gemeentebestuur besloot toen om een engagement aan te gaan met Kind & Taal vzw om de onderwijskansen te verbeteren en tewerkstelling te creëren.
Vanuit de samenwerkingsovereenkomst voor de realisatie van het programma "" instapje "" worden momenteel in Heusden-Zolder 2,75 VTE contactmedewerkers tewerk gesteld door Kind & Taal vzw

Ze staan in voor de wekelijkse huisbezoeken aan gezinnen met kinderen tussen  12 en 30 maanden alsook voor het organiseren van groepsbijeenkomsten (instapklasjes, instapuurtjes). Zo ondersteunen ze dan ook de gemeente Heusden-Zolder het voorschoolse HUPSAKE , zetten gezinscoaches zich in en organiseren taallabo's In 2021 werden er door deze medewerkers meer dan 50 gezinnen begeleid in Heusden-Zolder.

Vandaag werden de gemeenten geïnformeerd dat de structurele en kostendekkende financiering van Kind & Taal vzw   achterwege blijft, waardoor de vzw worstelt met systematische liquiditeitsproblemen.
Kind & Taal vzw heeft hierdoor vandaag het voornemen door collectief ontslag van zijn medewerkers aangekondigd.
De Raad van Bestuur van Kind & Taal vzw engageert zich  om verder te zoeken naar mogelijkheden om dit waardevol en sterk aanbod alsnog te vrijwaren. We hopen dan ook dat we in Heusden-Zolder vanuit Kameleon ons nieuwe huis va het kind programma's voor meer onderwijskansen te kunnen blijven aanreiken voor gezinnen met jonge kinderen.