maandag 12 september 2022

Heusden-Zolder stelt snelheidsverlaging voor in De Drij Dreven

Heusden-Zolder stelt snelheidsverlaging voor in De Drij Dreven
Tijdens de laatste week van juni werd De Drij Dreven tijdelijk afgesloten aan de gemeentegrens met Zonhoven. Deze actie i.s.m. lokaal bestuur Zonhoven had tot doel om in te schatten wat de impact van een mogelijke knip kon betekenen, maar ook op het verkeer in de omliggende straten. Uit de tellingen blijkt nu dat het gemotoriseerd verkeer zich tijdens de afsluiting grotendeels verplaatst naar de gewestweg Vogelsancklaan en slechts voor een klein deel naar de Laambroekstraat. Tijdens de periode dat De Drij Dreven nog open was, reden er in de spits 150 voertuigen (inclusief fietsers) per uur, wat neerkomt op 2,5 voertuigen per minuut. Dat aantal valt zeker mee, maar uit de telgegevens blijkt wel dat de snelheid (met enkele grote uitschieters) een probleem vormt.
Lokaal bestuur Heusden-Zolder wenst De Drij Dreven niet af te sluiten en stelt daarom een snelheidsbeperking van 50 km/u voor en bekijkt het samen met lokaal bestuur Zonhoven welke bijkomende maatregelen inzake snelheidsverlaging mogelijk zijn