woensdag 28 september 2022

Ex-mijnwerkers staan ook stil met 30 jaar sluiting steenkoolmijnen

Naar aanleiding van de stopzetting van de steenkoolexploitatie, in Limburg, Vlaanderen en België, nu 30 jaar geleden, door de beslissing van de toenmalige Vlaamse Executieven op 26 mei 1989.

Voor ons is dit, in het kader van de huidige energieproblematiek in Europa een droevig moment! Vandaag hebben wij eigen energie meer dan broodnodig. Ook de prijzen voor energie halen pieken die niemand had kunnen voorspellen. De stelling die tijdens de actiedagen in 1989 werden naar voor gebracht blijkt nu meer dan juist te zijn. De zogenaamde dromers van toen, zoals men ons meermaals heeft afgeschilderd blijken nu de realisten van vandaag te zijn en krijgen spijtig genoeg gelijk.

Op 30 september 2022 herdenken wij de doden van Zwartberg die laffelijk in de rug zijn neergeschoten en die aan de basis liggen van de Zwartberg akkoorden, waarbij Limburg een rijke provincie geworden is.

Tevens gaan wij naar het standbeeld te Genk naar professor André Dumont en professor Karel Pinxten, om duidelijk aan te geven dat Limburg geen meerwaarde heeft gegeven aan de steenkolen die zij ontdekt hebben. Er kwam geen steenkool verwerkende nijverheid.

Na 30 jaar, de veelzeggende verjaringstermijn, voelen wij ons noodgedwongen om de KS-vlag definitief op te bergen, maar blijven de vragen omtrent de kwaliteit van onze destijdse beleidsvoerders en het hoe en waarom van de jarenlange georganiseerde acties onbeantwoord bleven.

Van dit moment maken wij gebruik om de vlag van KS te strijken en op te bergen.

KS was een sluitingsmaatschappij en geen kolenmaatschappij!!!
André Dumont en vele anderen verdienen hier alle eer voor de energie, de tijd, hun kennis en kunde, met bloed zweet en tranen om de steenkool te delven die ons land zo broodnodig had en dat zullen wij nooit vergeten.

Een gedetailleerd programma vindt U onderaan.

Voor de voorzitter Michel Dylst en namens het bestuur,

Ir. Michel Dylst                   Eddy Melis
voorzitter                          Voorzitter Ad-interim  T 0478 25 02 27

 Robert Coens                   Eddy Melis
 mijnwerker@e-m-a.be     mijnwerkersvoorwerk@gmail.com


Programma 30 september 2022
Houthalen - Greenville - 2 bussen staan klaar Vertrek om 9 uur

Naar Begraafplaats Zwartberg (Opglabbekerzavel 7, 3600) => aankomst ca 9.30u

Bezoek en kransneerlegging aan graf van Jan Latos, korte plechtigheid Naar Begraafplaats Genk (Hoogstraat 28, 3600)=> aankomst ca 10.30

Bezoek en kransneerlegging aan graf van Valeer Sclep, korte plechtigheid Monument André Dumont (Berglaan 18, 3600) => aankomst ca 11 uur

Plechtigheid toespraak, strijken en opberging van de KS vlag 11.30 uur Aankomst Houthalen – Mijnwerkersplein ca 12.30 uur

Op het mijnwerkersplein te Houthalen, samen, ook met diegenen die niet konden aanwezig zijn bij de herdenking, met de ondergrondse mijnwerkers, dames, weduwen en nabestaanden de dag beleven en antwoorden geven op hun vragen.

SAMEN ÉÉN = SAMEN STERK
Foto met dank aan Frederique Jamart