maandag 5 september 2022

Boekt dorpskernherwaardering deze avond in Buurthuis Den Ubbel

De omgeving van de kerk en school wordt volledig heringericht tot een volwaardige dorpskern met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker. Het hele projectgebied (Reitveld, De Panestraat, De Borghgravelaan, het grasveld tegenover de kerk en een gedeelte van de Ubbelstraat) krijgt bovendien een nieuw gescheiden rioolstelsel. En er is een verbinding gepland tussen Astridlaan en De Borghgravelaan. Alle betrokken bewoners kunnen kennismaken met de ontwerpplannen tijdens een infomarkt op 5 september tussen 16 en 21.30 uur in Buurthuis Den Ubbel.