zaterdag 27 augustus 2022

Opening van GBS DE LEERPLANEET & Digitale Sportzaal


Vanavond werden in Zolder twee splinternieuwe gebouwen plechtig geopend. Om 17u30 werd de nieuwe Digitale Sportzaal voorgesteld door schepen van Sport Lode Schops. De eerste digitale sportzaal van Vlaanderen en daar mogen we als gemeente trots op zijn. Waar de gemeente de mosterd haalde was in Nederland. Digitale wordt alles gestuurd door een computer die alle lijnen oplicht. Welk sport je ook maar wil, de digitale zaal tovert ze allemaal te voorschijn. De Sportzaal zal alleen maar gebruikt kunnen worden om te oefenen, dit wil zeggen dar er geen competitie kan in plaats vinden. Later wanneer de sportzalen van de velodroom in Zolder klaar zijn wordt de sporthal in Zolder afgebroken en op de vrij gekomen ruimte zal dan dienen als parking.

Om 18u30 was er dan de inhuldiging van de nieuwe school op de Beekbeemden "De Leerplaneet". Waar het vroegere cultuurcentrum stond is nu plaats voor een nagelnieuwe school waar 288 leerlingen naar school zullen gaan. Onder ruime belangstelling huldigde de directeur Renate Hauben iedereen die het mogelijk heeft gemaakt om tijdens de vakantie alles te verhuizen. Ook burgemeester Mario Borremans was een fiere burgervader om een technisch hoogstaand gebouw te mogen inhuldigen. Zelfde verhaal van Schepen van Onderwijs Marleen Hoydonckx was een tevreden schepen. Met man en macht gewerkt om tot dit resultaat te komen. Ze loofde ook de inzet van de juffen en directeur Hauben voor hun tomeloze inzet, de opoffering van hun vakantie om op 01 september de poorten te openen voor de leerlingen van hun nieuwe klaslokalen. Met dank aan Joseph Bams voor verslaggeving en foto's