vrijdag 5 augustus 2022

EXPO 'COAL MINE RECYCLING' - LEO VAN DER KLEIJ

Een fotografische zoektocht naar mens en steenkool in West-Europa en Japan. Leo van der Kleij bezoekt al sinds 1977 met de fiets of te voet diverse koolmijngebieden. Niet als afstandelijk fotograaf, wel als geëngageerde bezoeker die in gesprek gaat met bewoners, de dragers van het erfgoed. Zijn sociaal-documentaire fotografie geeft een verrassend beeld van het alledaagse leven in deze regio’s die veel gemeen hebben. Samen met VZW Het Vervolg presenteert Van der Kleij een fotografisch overzicht van 45 jaar werken en een bijhorend fotoboek. Met financiële steun van provincie Limburg en de Vlaamse overheid en in coproductie met MIJN|KRACHT, Blégny Mine en Nederlands Mijnmuseum Heerlen.

Coal Mine ReCycling in de ZLDR Luchtfabriek en is te beleven tot en met 31 augustus, elke dag van 10u tot 17u. De expo loopt samen met een tentoonstelling van de academie voor beeldende kunst n.a.v. het project MIJN|KRACHT.
www.coalminerecycling.eu