donderdag 18 augustus 2022

Dit is Heusden-Zolder => kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten.


Ongeveer in het midden van onze tuin bevindt zich de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten. Het is niet vreemd om deze kapel aan te treffen in een Ursulinen klooster. Naar het voorbeeld van onze stichter, pastoor Johannes Cornelis Lambertz (1785-1869), hebben de zusters Ursulinen een diepe devotie ontwikkeld tot de Moeder van Smarten. Je vindt dan ook een beeld van deze Moeder Gods in nagenoeg ieder Ursulinen klooster dat teruggaat op de stichting van Tildonk. Hier in onze tuin staat ze afgebeeld als een Pietà maar soms wordt Maria ook afgebeeld met zeven zwaarden in haar hart, een verwijzing naar het woord van de oude Simeon: “Uw eigen ziel zal door een zwaard worden doorboord” (Lc 2, 35).
De kapel in onze tuin wordt goed onderhouden. 
Jaren geleden was het zuster Madeleine (1900-1981) die met emmers water, poetsgerief en bloemen regelmatig richting kapel trok om het kleine heiligdom te onderhouden en met de gepaste eerbied te behandelen. Na haar overlijden wordt deze traditie verder gezet en geven wij zo gestalte aan onze verering voor de Moeder van zeven Weeën.

Eind april, na de winter en tegen het begin van de meimaand, krijgt de kapel een grondige poetsbeurt en, indien nodig, een schilderbeurt. Van 1 mei tot eind november staan er elke week verse bloemen. Er branden ook kaarsen, niet zelden vanwege bezoekers die ze geschonken hebben met de vraag om een gebed voor hun intenties. Hier vertrouwen wij de zorgen die ons zijn meegedeeld, toe aan Maria’s medelijdend moederhart.
Hoewel onze kapel jaarlijks volledig opgesmukt is tegen 1 mei, kwam ze nog nooit in aanmerking voor de fotoshoot van de Heusdense meikapellekes, volgens de organisatoren omdat men ze niet ziet van op de straat. Jammer, want ze is zeker de moeite waard.  
Met veel dank aan zuster Francesca Rombout.