vrijdag 7 juli 2023

Dit is Heusden-Zolder => Domein Bovy

 

In het archief van de abdij van Averbode rust een geschreven boek van de Norbertijn Aert Nijs, celarius van de abdij. Dit boek werd geschreven in de jaren 1705-1706 en vermeldt hoe Averbode in 1154 in bezit kwam van het goed van Bolderberg. In 1154 schenkt de Graaf van Loon het vrij goed aan de abt van Averbode en deze gift  ze met de Pauselijke zegel en deze wordt in 1296 bcvestigd. Ook Paus Gregorius erkent deze gift en begiftigt ze met zijn Pauselijke zegel. in l617  krijgt het goed een nieuwe zegel  met de afbeelding van St.Jan de Doper en het Lam Gods, zoals  afgebeeld op de Abdij van Averbode.

In 1636 wordt het goed omheind met een gracht met aan de voorzijde een ophaalbrug. Zoals overal gebeurde met kerkelijke goederen ten tijde van de Franse Revolutie werden ook de goederen van de Norbertijnen aangeslagen.

In 1797 word het goed verkocht door een zekere Paul Hermans van Heusden aan Lambert Jacobs. De boerderij heette toen .de Bolderbergse winning. De dochter van Jacobs huwt in 1835 met J.L. Bovy. Deze wordt in 1872 Gouverneur van de Provincie Limburg.

De doening krijgt dan de naam van 'het goed van Bovy'. Eén der nazaten verkoopt de vervallen doening  aan het gemeentebestuur.
Fotobeschrijving :
Foto groot boven => De villa van Bovy.
Foto klein links => De paardenstallen
Foto klein rechts => De schuur
Foto klein links onder => Doodsprentje van Bovy. De 17de maart 1879 had te Bolderberg een droeve plechtigheid plaats:
                                         de heer J. Bovy, Gouverneur, werd er die dag begraven.

Met veel dank aan Jozef Rogiers uit het boek ""Zolder"" uit 1983 van de Geschied en Hemkundige Kring Zolder