donderdag 17 augustus 2023

Dit is Heusden-Zolder => 100 jaar KVLV Eversel


Zaterdag 3 juni 2017 om 19u vond er in de prachtig versierde St.-Jacobuskerk van Eversel een dankviering plaats n.a.v. 100 jaar KVLV-Eversel. Het was Pinksteren en een mooie zomerdag van 25°C. We hielden ons hart vast toen om 18u plots donkere wolken kwamen opzetten en de hemelsluizen zich openden. Maar na een korte felle regenbui was de zon snel evenwel van de partij zodat iedereen toch droog naar de kerk kon. De kerk liep bijna helemaal vol.

Meneer pastoor Frans Kusters ging ons voor in deze dankviering die begon met het lied van Lisa del Bo, ‘Een nieuwe dag’. Het werd een warme sfeervolle viering: iedereen bad en zong mee, het zangkoor zong mooie liedjes en ook de homilie gebracht door Gerda Beutels deed ons deugd. Dank ook aan Godelieve Swinnen (lector) voor het zorgvuldig uitkiezen van de prachtige teksten en de PowerPointpresentatie. Dank aan de ‘KVLV-vrouwen’ die de kerk mooi versierd hebben met onze KVLV-vlaggen, met fleurige bloemstukken in het portaal en vooraan in de kerk. Prachtig gedaan, echte kunstwerkjes!

Een echt kippenvelmoment was ongetwijfeld het ‘Te Lourdes op de bergen’ op het einde van de viering dat staande door iedereen werd meegezongen uit respect en dankbaarheid voor allen die ons voorgingen. En wetende dat velen van onze voorgangers dit lied dikwijls hebben gezongen. Voor sommigen was er zelfs een traan bij. Na de viering in de kerk werden de glazen geheven in St.-Baaf. Er werd geklonken op 100 jaar KVLV-Eversel. Dankbaar voor de voorbije 100 jaar. Hoopvol kijkend naar de toekomst. 


Wie er was, heeft ongetwijfeld deugd beleefd aan deze ‘hoogdag’. Dank aan allen die mee vierden en aan allen die hun steentje bijdroegen om van deze dag iets moois te maken! Deze jubelviering geeft ons hernieuwde kracht om enthousiast – elk op onze eigen manier, met onze eigen talenten – andere mensen in vuur en vlam te zetten en zo enthousiast mee te bouwen aan een warme KVLV-vereniging. Enkele foto’s roepen terug de sfeer op van een sterk moment van samenzijn dat we koesteren