zondag 10 juli 2022

Opening bijgebouw jeugdlokalen Boekt


De jongste jaren hebben heel wat jonge gezinnen zich in Boekt gesetteld. Dat ging ook bij Chiro Boekt en speelpleinwerking Boekties niet onopgemerkt voorbij. Zij zien vooral in de jongste groepen het ledenaantal zienderogen groeien. Super, maar de infrastructuur werd te klein voor hun bruisend enthousiasme. 
De verschillende jeugdwerkingen in Boekt waren al lang vragende partij voor nieuwe lokalen. In samenspraak met hen besloot het lokaal bestuur om een gloednieuw bijgebouw te voorzien met daarin drie leidingslokalen en een toegankelijke sanitaire ruimte. In september 2021 gingen de werken van start. Het jeugdwerk heeft er enkele jaren op moeten wachten, maar het resultaat mag er zijn! De leden van Chiro Boekt en de kinderen van speelpleinwerking Boekties haalden hun creativiteit naar boven en knutselden samen een groot lint. Op 10 juli, om 20 uur, knippen de schepen van jeugd en de burgemeester dat lint symbolisch door. Om de kas te spijzen, staan de jeugdwerkingen in voor de catering tijdens het openingsmoment. Tekst van Hemeente H|Z en foto's door Linda Graulus