vrijdag 29 juli 2022

Kind in Nood wordt Vonk!

Kind in Nood blaast 25 kaarsjes uit en gaat verder als Vonk!,
een dienstverlening van Centrum voor Geestelijke Gezondheid West-Limburg. Met financiĆ«le ondersteuning van onder andere het lokaal bestuur, biedt Vonk! laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jongeren en ouders uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Zo krijgt ook deze groep toegang tot de nodige psychologische gezondheidszorg. De verwijzer meldt het kind rechtstreeks aan bij Laura Verbert, kinder- en jeugdpsycholoog en ankerpersoon voor onze gemeente. Je mag ook zelf contact met haar opnemen via 011 42 49 31 of cgg.beringen@kohesi.be Info: Sociaal Huis – 011 45 61 50