vrijdag 8 juli 2022

Hoever staan de werken in Viversel met de brug


Langs het kanaal in Viversel als je over de oude brug rijd zie je al zeer goed waar de nieuwe brug (allez die er geplaatst werd aan de overgang E314) waar ze zal geplaatst worden. Alles is momenteel al aangehoogd hiervoor alleen heel het wegdek moet nog  gemaakt worden maar dat kan pas als de brug verplaatst is naar de nieuwe plaats. De pijlers zijn al in aanbouw en een firma heeft hiervoor al speciale betondek gegoten en ijzers geplaats voor de verbinding te maken met de brug.. Alles staat nu gereed voor het plaatsen van de beton.

Afhankelijk van de vordering van de werken- zal vervolgens het verkeer 3 maanden worden onderbroken voor de sloop van de bestaande brug en plaatsing van de nieuwe brug en bijhorende wegenis (begin 2022). De nieuwe brug was tijdelijk in gebruik als omleidingsweg bij de de bruggen van de E314. Deze stalen boogbrug zal over het water verschoven worden naar haar definitieve positie aan de Westlaan in Viversel om daar als permanente brug gebruikt te worden.

MINDER HINDER AANPAK
Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.
Meer info kan je hier terugvinden op de website van DE VLAAMSE WATERWEG nv