dinsdag 12 juli 2022

EXPO 'KUNST|MIJN' - ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUNSTENEen honderdtal kinderen en volwassenen van onze fantastische Academie Meylandt hebben zich laten inspireren door de steenkoolmijn. Ontdek prachtige portretten van mijnwerkers, grote tekeningen in houtskool, ontroerende installaties, speelse beelden en zelfs kunst met een geurtje aan. De kinderen palmen op het terras van ZLDR Luchtfabriek een grote container in met hun kleurrijke tekeningen en speelse kanaries. Kanarievogels in een mijn? Zoek dat maar eens op.

De volwassen studenten zijn al enkele jaren kind aan huis in ZLDR Luchtfabriek met de jaarlijkse expo Meylandtart en de eindejaarstentoonstelling. Ruim 20 studenten van de projectklassen, waaronder ook enkele ex-mijnwerkers, presenteren tijdens de zomer machtige tekeningen, schilderijen en beeldende installaties. Uiteraard allemaal geïnspireerd door de rijke thematiek van de steenkoolmijn. Komt dat zien!

De expo is gratis te beleven tot minstens 31 augustus in de compressorenzaal en op het terras van ZLDR Luchtfabriek.
• t.e.m. 31 augustus
• elke dag van 10u tot 17u
• terras ZLDR Luchtfabriek
• compressorenzaal
• gratis