maandag 4 juli 2022

AKKERS VOL LEVEN aan het Domherenhuis in Zolder


Aan het Domherenhof in Zolder tref je  het bord "" AKKERS VOL LEVEN"" aan.  Een mooi voorbeeld hoe je op een klein stukje grond een publieke plaats met een zeer kleine oppervlakte toch de biodiversiteit een duwtje in de rug kan geven.
In 2012 startte Regionaal Landschap Lage Kempen op vraag van een jager met een project rond de aanleg van bloem- en kruidenrijke akkers. 

Wie maakt gebruik van deze akkers?
De bloemen en kruiden trekken heel wat ongewervelden aan zoals vlinders, bijen en hommels die zich te goed doen aan de nectar. Tal van vogelsoorten bezoeken de akkers voor de zaden en de insecten. Grondbroeders, zoals de patrijs, kunnen er hun jongen in groot brengen. Ze profiteren van het groot insectenaanbod en kunnen er schuilen bij koud en nat voorjaarsweer. Maar ook roofvogels kan je aantreffen boven deze akkers, op zoek naar muizen. Andere kleine zoogdieren zoals hazen en konijnen schuilen in de akkers en doen zich te goed aan de knollen en bladeren. Zelfs ree├źn kan je er aantreffen.

Door de akkers ijl in te zaaien, krijgen ook natuurlijke akkerkruiden de kans om te kiemen. Zo dragen ze bij aan de plantendiversiteit in de akkers. Een biodiversiteitsakker biedt nog meer voordelen als hij in verbinding staat met andere landschapselementen. Zo geeft een haag nest- en schuilmogelijkheid, een greppel beschutting voor als het koud is, in een hooiland krioelt het van insecten en in een tredvegetatie (plek waar de tractor veel rijdt of waar er veel gewandeld wordt) groeien planten met oliehoudende zaden die zeer voedzaam zijn. Meer hierover kan je terug vinden in de brochure van Regionaal landschap Lage Kempen Klik Hier.. Dank aan RLLK voor al de info en foto's