donderdag 7 juli 2022

Aanvraag verwarmingstoelage

Welk formulier moet ik invullen voor de aanvraag van de verwarmingstoelage (Stookoliecheque 225 euro)?
Deze toelage wordt toegekend op basis van een aanvraagformulier die door de rechthebbende behoorlijk ingevuld en online ingediend wordt (via een elektronisch platform ). U kunt het in te vullen formulier ook afdrukken of aan uw verdeler vragen en het naar behoren ingevuld tot en met 10/01/2023 per aangetekende zending aan de FOD Economie zenden op het volgende postadres:

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie - Cel Mazoutpremie 225 euro Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel
KLIK HIER en je kan via deze website alles online invullen
Met dank aan Ludo Grauls