maandag 27 juni 2022

#verbeeldingwerkt Open brief voor meer werkingsmiddelen

Vlaamse kunstenaars en cultuurwerkers geven kleur en inhoud aan de slogan 'Verbeelding werkt'. We maken die slogan waar door voorstellingen, muziek, films, beeldende kunst, literatuur en nog zoveel meer te produceren en presenteren. Die rijkdom dreigt verloren te gaan bij de volgende subsidieronde van het Kunstendecreet: een verschra­ling van dat land­schap dient zich aan, als de over­heid vandaag niet ingrijpt. We vragen aan minister-president Jambon om de slogan 'Verbeelding werkt' van de Vlaamse regering in daden om te zetten, met werk­bare budgetten en duur­zame investeringen. Trek de budgetten voor kunst op van 0,27% naar 0,35% van de Vlaamse begroting. Laat ook jouw stem horen en onderteken de open brief via www.verbeeldingwerkt.be. Foto © #verbeeldingwerkt