donderdag 9 juni 2022

Precies vandaag 100 jaar geleden werd Jef Ulburghs in Zolder geboren.

In september zal dit in Genk herdacht worden met onder andere het inhuldigen van een fietspad dat zijn naam zal krijgen. En vandaag ging in het Jef Ulburghshuis een spreekbeurt door gegeven door Arsene De Kesel met als titel Alternatieve verhalen van het christendom waren mogelijk. Spreker was zich terdege bewust over het delicate van deze materie.
Toch heeft hij ons heel wat te vertellen : Wat hem pijn doet is het fundamenteel dogmatisch karakter van de Rooms Katholieke leer, de ethiek, de rituelen, de organisatie. Hij is ervan overtuigd dat in de geschiedenis van het christendom voortdurend keuzes zijn gemaakt en dat alternatieven werden afgewezen en verketterd. Dit werd verduidelijkt met tal van voorbeelden. Maar de eindconclusie is duidelijk : de Rooms Katholieke kerk zou haar absoluut karakter moeten afleggen. Pas dan is een echte dialoog tussen leden van de kerk en tussen levensbeschouwingen mogelijk.
Dank aan Lambert Reynders voor deze verslaggeving en foto's