dinsdag 28 juni 2022

Opening KAMELEON Huis van het kind


Nico Geeraerts (VOORUIT Heusden-Zolder)  mocht zijn de openingstoespraak doen en die willen we u niet onthouden.
Ook wil ik iedereen van harte welkom op deze heuglijke dag !
Met enige vertraging zijn we dan ook fier dat het Huis van het kind officieel kan worden geopend. Het onderbrengen van al de partners op 1 goed gelegen locatie zal zeker een meerwaarde betekenen.

- Dit huis van het Kind is er voor alle gezinnen. Ouders, grootouders, plusouders, … We willen bijzondere aandacht geven aan ouders die soms in een bepaalde periode in hun leven nood hebben aan extra zorg en steun, nood hebben aan informatie, een babbeltje of een luisterend oor.
Een zorg die we samen dragen met onze partners en waarvoor we ook samenwerken met vrijwilligers van Peluche, de mammies en Sint-Vincentius, Joepie jarig en het project Groei.
 
- Kameleon wil de drempels zo laag mogelijk houden. Daarom zal er onthaal georganiseerd worden vanaf september tijdens vier halve dagen per week. Ouders die een vraag hebben over kinderopvang, vrije tijd, rechten of tussenkomsten, onderwijs of opvoeding kunnen gewoon even binnenlopen. De koffie zal hier altijd klaar staan voor de ouders. Het onthaal is hier warm. Want we willen in dit huis dat mensen elkaar kunnen ontmoeten : gezinnen, vrijwilligers, partners en buurtbewoners. Dat het fijn is om hier samen te komen, elkaar te vinden, de batterijen te kunnen opladen of gewoon even je verhaal te kunnen doen (Uchteren noemen we dat in het heusdens)

- De eerste 1000 dagen van een leven zijn van uiterst belang voor later. En daar zetten we hier op in met onze eigen voorschoolse initiatieven Hupsakee en Koala. We werken intensief samen met Kind en Taal en Kind en Gezin. We hebben een mooie samenwerking met de kinderopvang en de kleuterscholen in onze gemeente. En er staat al een nieuw project klaar rond taal en de voorbereiding op de kleuterschool.. We ontwikkelen Leons woordenschat. Hierover hoor je later zeker meer!

- Ook na de eerste 1000 dagen van een kind zijn we er nog steeds. Met onder andere onze spelotheek Patapoef. Die bestaat immers al 30 jaar. We hebben taallabo’s, oudergroepen rond empowerment, gezinsleren, project leren leren aan huis … en nog zoveel meer. Loop dadelijk eens binnen in onze ruimtes. Onze medewerkers en partners zullen vol enthousiasme hun werkingen uit de doeken doen.

- Op 2 oktober nodigen we alle gezinnen uit voor een gezinsdag met heel wat leuke activiteiten.

Vooraleer ik het woord geef aan de 3e spreker (onze teamverantwoordelijke Kathleen) wil ik iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan dit dossier. Dank aan alle betrokken diensten, beleidsmensen en ook mijn voorgangster Funda mag ik niet vergeten. Zij heeft dit dossier van zeer nabij opgevolgd in de eerste helft van deze legislatuur.

Hier wordt een nieuw verhaal geschreven en als gemeentebestuur geloven we sterk in dit project. - tot slot : onthulling van onze handpop – Kameleon ontworpen door de vrijwilligers van Peluche. Deze zorgt ervoor dat ook de kinderen warm onthaald worden. Foto's met dank aan Joseph Bams