woensdag 22 juni 2022

LABEL BRENGT KLIMAATACTIES IN BEELD

Een specialist Energie & Klimaat is binnen onze gemeente het aanspreekpunt over klimaat. Niet alleen voor de inwoners, maar ook voor eigen diensten. Een taak die Machteld Lambrichts sinds enkele maanden enthousiast opneemt in Heusden-Zolder. Met grote en kleine klimaatacties wil ze het verschil maken.

“Als specialist Energie & Klimaat begeleid ik het lokaal bestuur om de doelstellingen van het Burgemeesterconvenant en het Lokaal Energie- en Klimaatpact na te streven. We hebben deze doelstellingen ook omgevormd naar ons eigen lokale ‘Klimaatplan 2030’ met 79 uitgewerkte maatregelen. Het is mijn taak erop toe te zien dat we deze maatregelen naleven en klimaat steeds in het achterhoofd houden bij nieuwe projecten.”

Klimaat is een ruim thema. Het is niet eenvoudig om de verschillende ballen omhoog te houden. Alleen lukt dit niet. “Het leuke daaraan is dat je veel personen kan betrekken. Zo zit ik regelmatig samen met interne medewerkers van verschillende teams, maar ook met externe partners. Klimaat is geen hokje apart. Klimaat hoort overal bij. Wijkwerking, mobiliteit, rioleringswerken, ruimtelijke ordening, onderwijs, vrije tijd … Uiteindelijk krijgt iedereen wel te maken met klimaat of energie. Ik wil het stemmetje in je achterhoofd zijn dat je er af en toe aan herinnert waarom bepaalde keuzes wel of net niet kunnen.”

Om de klimaatacties extra in de verf te zetten, roept het lokaal bestuur een eigen klimaatlabel in het leven. Het label is gebaseerd op het Lokaal Energie- en Klimaatpact van de Vlaamse Overheid. Dat stelt doelstellingen voorop binnen vier werven: Groen, Energie, Mobiliteit en Water. Die werven vind je ook duidelijk terug in het label. Het lokaal bestuur ondertekende dit pact en engageert zich om de doelstellingen te behalen en zo Heusden-Zolder om te vormen tot een klimaatrobuuste omgeving. “Met dit label visualiseren we de strijd tegen klimaatsverandering en zorgen we voor een grotere bewustwording bij de inwoners. Ik gebruik bewust het woord ‘strijd’, want zoals je ziet neemt het label de vorm van een wapenschild aan. Met gerichte klimaatacties kunnen we ons wapenen tegen het veranderende klimaat. Maar we hebben de hulptroepen van onze inwoners nodig om het gevecht te winnen.”

Het label zal zichtbaar zijn bij projecten die ons een stapje dichter brengen tot het bereiken van een doelstelling voor een van de werven. Je kan het nu al spotten naast onze bloemenweides aan CC MUZE en op de begraafplaats in Berkenbos. Collega’s van Team Werkplaats maaien er de mengeling van bloemen en grassen op de juiste momenten zodat de zaden de kans krijgen om zichzelf uit te zaaien en zo de weide in stand houden. Helaas gooide het droge voorjaar roet in het eten en konden onze bloemenweides nog niet ten volle tot ontwikkeling komen. Niet gepanikeerd, een bloeiende bloemenweide is een proces dat tijd nodig heeft. Nog even geduld.

Daarnaast selecteerden we al zes locaties waar we vanaf nu nog maar twee keer per jaar maaien, namelijk in juni en september. In de overige maanden stimuleren we er de biodiversiteit. Want door minder te maaien, krijgen we meer bloemen en trekken we ook meer bestuivers zoals bijen en vlinders aan. Zo hopen we op bloemrijke graslanden waar ook onze inwoners van kunnen meegenieten. Ook hier vind je het label terug op de infobordjes van onze zoemende recensent H. Ommel
Team Leefomgeving Heldenplein 1 | 3550 Heusden-Zolder | 011 80 80 80