dinsdag 14 juni 2022

JAC wijst je de weg

Als jongere gaat er van alles in je hoofd om. Ze hebben iemand nodig die dicht bij hun leefwereld staat en hen de juiste hulp kan bieden. Daarvoor kunnen ze in onze gemeente terecht in het JAC. Medewerkster Özlem staat al een jaar kort bij onze jongeren.

Özlem, vonden de jongeren het afgelopen jaar vlot hun weg naar het JAC?
“We hebben sterk ingezet op bekendmaking door onder andere schoolbezoeken en samenwerkingen met partnerorganisaties. Voor onze werking is het belangrijk dat jongeren, of verwijzers, weten wat we doen en welke hulp we kunnen bieden. Het afgelopen jaar vonden een 30-tal jongeren hun weg naar het JAC. Ze belden naar de JAC-lijn, stuurden een mailtje of chatten. Maar je kan ook gewoon binnenstappen met je vraag. Ik zit op het mijnterrein dus jongeren zien me vaak rondlopen in De Hub.”

Welke hulp bied je?
“Ik probeer vooral een luisterend oor te zijn. Geen onderwerp is te gek: relaties, gezondheid, school, drugs, seksualiteit, alleen wonen … Ik geef advies en praktische hulp. Komen we er na een aantal gesprekken nog niet uit, dan is verdere begeleiding mogelijk. Jongeren bepalen zelf wat ze nodig hebben. Die hulp is trouwens altijd gratis.”

Had je een kippenvelmoment tijdens het eerste jaar?
“Vaak. Het is fijn om te merken dat jongeren na onze gesprekken concreet met iets aan de slag gaan. Dan voel ik wel dat ik samen met hen het verschil kan maken. Soms is een gesprek het enige duwtje in de rug dat nog nodig was om succes te boeken. Dan vier ik graag met ze mee.”

Het JAC maakt deel uit van CAW, het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Je kan er je verhaal vertellen, advies of hulp vragen. Spring eens binnen tijdens de openingsuren (Marktplein 9) of maak een afspraak. Info: JAC Heusden-Zolder - 0489 83 37 41 - jac.heusdenzolder@cawlimburg.be