zaterdag 11 juni 2022

Inwijding rgel in de St. Jacobuskerk Eversel

Nadat in 2019-2020 het orgel in onze kerk gerestaureerd werd, was het de bedoeling om dit daarna in te huldigen. Omwille van corona moest dit telkens uitgesteld worden. Uiteindelijk zal dit nu gebeuren tijdens het weekend van 11 – 12 juni e.k. Er werd een gans programma uitgewerkt:

1. Op zaterdag 11 juni is er vanaf 13.30 uur vrij orgelspel voorzien. Van 13.30 uur tot 15 uur spelen verschillende leerlingen van de academie van Beringen, afdeling orgel; van 15 uur tot 16.30 uur bespeelt Roy Jaspers, gekend organist, het orgel. Er is dan ook gelegenheid om het orgel te bezoeken.

2. Op zondag 12 juni is er uitzonderlijk om 10 uur een Misviering, voorgegaan door vicaris Bart Coenegrachts. Tijdens deze Viering wordt het gerestaureerde orgel ingewijd. Na de Viering volgt in de kerk een academische zitting met receptie.

3. Op zondag 12 juni om 16 uur is er dan nog een orgelconcert met het OKRA-koor Singhet Scone van Heusden en met Denis Roosen aan het orgel. Verder treden nog een aantal muzikanten mee op.

De Toegang bedraagt slechts 10 euro. Kaarten zijn te bekomen bij Raymond Remans, Butastraat 61, GSM 0476 62 95 51 of door overschrijving op rekening nr. BE41 7351 1716 8510 van parochie Eversel (de kaarten zullen dan aan de inkom klaar liggen