vrijdag 3 juni 2022

Fietsersbond applaudisseert voor de fietsers


Op 3 juni is het Wereld-Fietsdag met daaraan gekoppeld Applausdag voor de fietsers. De leden van de Fietsersbond en ook Toekomst Telt hadden zich met spandoeken, een beachflag, ratels en fluitjes opgesteld aan SFC in de Minderbroedersstraat aan de Spelotheek ’s morgens om 8u.

Zij onthaalden de talrijke fietsende leerlingen van SFC met luid applaus waarbij ze dit erg apprecieerden getuige de vele reacties: duimpjes, handen op het hard en een mooie glimlach.

Tijdens de actie bleek duidelijk dat nog vele auto’s door de Minderbroedersstraat reden wat gevaarlijke situaties gaf voor de fietsende scholieren.

De Fietsersbond maakt werk van een van visie voor de hele scholenomgeving in Berkenbos. Deze visie kan een voorzet geven aan het Scholenplan in Berkenbos.
Zin om mee te werken met de Fietsersbond? Klik dan hier.
Met dank aan Paul Coolen en de Fietserbond voor de info en foto's