dinsdag 14 juni 2022

Drie jonge oehoe’s uit Leuven opgevangen in het VZOC Heusden

Vanaf vorige week maandag kregen we verschillende meldingen over een jonge oehoe in het stadpark van Leuven-centrum.
Het is de normale gang van zaken dat jonge uilen als ‘takkeling’ het nest verlaten alvorens ze echt kunnen vliegen. De melders werden dan ook telkens gerustgesteld zonder verder gevolg. Maar afgelopen vrijdag belde de politie ons weer op over deze jonge oehoe en dit keer was men ongerust over de gezondheidstoestand.

Drie kwartier na deze melding waren we vanuit Heusden – Zolder in het bewuste stadpark van Leuven en we troffen daar een graatmager verzwakt oehoekuiken aan.
Omstaanders wisten ons te vertellen dat de ‘vader-oehoe’ blijkbaar recent dood werd aangetroffen.
Daarom begaven we ons samen met de politie naar de locatie van het nest aan de historische Sint-Michielskerk.
Van een buurtbewoonster die het oehoenest daar dagelijks opvolgt, kwamen we te weten dat ook ‘mama-oehoe’ al 3 dagen spoorloos was.
Na ons kort overleg met de politie en de staddiensten werd er besloten om de gezondheidstoestand van de 2 andere oehoekuikens in het nest te zullen checken.
Hiervoor werd er een hoogtewerker besteld die 22 meter hoogte kan bereiken en die machine was al binnen het uur aanwezig.
De cabine geraakte op het uiterste bereik tot op een meter van het nest en met een vangnet konden we het enige aanwezig kuiken scheppen. Ook dit jong was graatmager …
De vele bezorgde omstaanders startten vervolgens onmiddellijk een zoekactie naar het derde jong in het struikgewas onderaan de kerk. En mét succes!
Al de 3 oehoejongen waren terecht en ze reisden vervolgens mee naar het Opvangcentrum in Heusden – Zolder waar ze werden gevoederd en gehuisvest.
Vandaag stellen de 3 vogels het al stukken beter dan afgelopen vrijdag.

www.vogelenzoogdierenopvangcentrum.be/  of bel ons 011 43 70 89 info@vogelenzoogdierenopvangcentrum.be
Met dank aan het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum Heusden-Zolder