vrijdag 17 juni 2022

Agenda Gemeenteraad 30 juni 2022 om 19:00

 Er staan 28 punten die nog moeten behandeld worden op 30 juni omstreeks 19 uur in de gemeenteraadszaal, en daarna mag het voltallige gemeenteraadsbestuur op verlof gaan.
PRETTIG VERLOF GEWENST

Enkele punten
*Sport - sportevenementen 
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd
  de samenwerkingsovereenkomsten voor
  de Keytrade Bank Mijnentocht, de KBC
  Nacht van de Atletiek en de Telenet
  Superprestige Cyclocross voor de
  volgende jaren goed te keuren
* Beekbeemden - naamswijziging - goedkeuring
Welzijn - uitbreiding concessieovereenkomst nieuwe jeugdlokalen in Boekt
Financiën - retributie vrachtwagenparkeren 
De andere punten kan je KLIK HIER allemaal nalezen

Bijzonder comité staat 1 punt te behandelen
* Welzijn - aanstelling OVAM GAS-vaststellers