zaterdag 28 mei 2022

SCHOLENPLAN SCHIET OP


Het gemeentelijk scholenplan heeft als doel om de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen te verbeteren, op maat van het kind. Momenteel zetten we heel wat concrete stappen.

Viversel: In een samenwerking tussen het lokaal bestuur, de lokale politie en de Sint-Jan Berchmansschool, testten we tijdens de 4 weken tussen de krokus- en paasvakantie een nieuwe verkeerssituatie in de omgeving van de school. Zo werd er in de Sint-Quirinusstraat tussen de Veldstraat en de rotonde met de Westlaan éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de rotonde, uitgezonderd fietsers. Dit zorgde voor een rustigere en veiligere schoolspits voor leerlingen en zwakke weggebruikers.

Eversel: Leerlingen van De Springplank en buurtbewoners meten i.s.m. Telramen op verschillende locaties in Eversel het verkeer. Hoeveel grote voertuigen, auto’s, fietsers en voetgangers komen er voorbij? En hoe snel rijden die auto’s? Daarna gaan ze aan de slag met deze informatie en krijgen de leerlingen zelf de kans om voorstellen uit te werken voor de eigen schoolomgeving. Deze voorstellen zullen we na overleg met de school, ouders en buren vanaf 2 mei testen in de praktijk. Na een evaluatie van de test en eventuele bijsturing kunnen we alles definitief inrichten voor een veilige schoolomgeving in Eversel.

Daltonschool (Zolder-Centrum): Een aannemer verhardt het ‘Schutterspad’ tot een volwaardig fietspad dat zal uitkomen in de fietszone. Daarnaast starten we een participatietraject met ouders en buurtbewoners over de herinrichting van de schoolomgeving en het pleintje ‘Het Bergske’.

GBS De Leerplaneet (GBS Beekbeemden)(Zolder-Centrum): De nieuwe school zal in een verkeersvrije, groene omgeving liggen. In een latere fase leggen we een parking aan die via de Kuiperstraat met de Ringlaan (auto-as) wordt verbonden. Fietsers kunnen veilig naar school via de nieuwe fietsstraat.

Boekt: We nemen de schoolomgeving mee in de geplande dorpskernherwaardering. Uitvoering is voorzien in 2023.

De Brug (Heusden-Centrum): De parking tegenover de school richten we later dit jaar in met een veilige fietsverbinding naar de Kerkenblookstraat.

Alle scholen
In de buurt van elke school brengen we gekleurde bollen aan op het wegdek zodat de schoolomgeving goed opvalt.
Info: Team Leefomgeving | Mobiliteit – 011 80 80 80