dinsdag 31 mei 2022

Open Dorpsraad Zolder


Vanavond had in de Harmoniezaal in Zolder de eerste open dorpsraad plaats na corona.
De voorzitter van de dorpsraad heette het publiek welkom en ook de é schepenen Isabelle Thielemans en Lode Schops als de burgemeester Mario Borremans. Schepen Marleen Hoydonckx had haar laten vervangen door de burgemeester en dit vanwege het overlijden van haar vader afgelopen week.

Een 40 tal aanwezigen kwamen luisteren naar wat er allemaal te gebeuren staat in de gemeente Zolder. Vragen werden op voorhand ingediend en willen jullie er paar onthouden. Schepen Isabelle Thielemans gaf een stand van zaken over Ruimtelijk Uitvoerings Plan of kortweg het RUP.
Welke procedure en timing is er voor de verkoop van het oud CVO gebouw?
Mogelijke bestemmingen en de impact op de parkeermogelijkheden bv rond de school, gemeentepersoneel.
Waar gaan de archieven van de gemeente en verenigingen naar toe?
Lode Schops kwam meer uitleg geven over de wegeniswerken die er vooral in het centrum aan de gang zijn. Ook aandacht voor de verkeersafwikkeling tussen de Beenhouwersstraat/Kuiperstraat. Ook de timing en verkeersafwikkeling fase 2. Timing start/einde werken.

Vragen voor de burgemeester die Marleen Hoydonckx verving over de nieuwe school en het Woutershof. Na de pauze waren er nog vragen over het Heldenplein, Het Bergske, Fietsstraat, Fietsenstalling en het straatmeubilair.
Na iedere vraag en antwoord konden de aanwezigen vragen stellen over de lopende projecten. Sommige vragen waren al wat stompzinniger dan andere. Morgen een meer uitgebreid verslag van deze Dorpsraad. Deze werd beëindigd om 21U45. Met veel dank aan Joseph Bams voor verslaggeving en foto's