dinsdag 3 mei 2022

meer informatie over de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de sporthal in Zolder.

Zoals jullie afgelopen vrijdag gemerkt hebben, zijn ook de werken vlak aan de sporthal gestart.
De parking tussen Woutershof en sporthal is niet meer. De aannemer Haex, die ook de school aan het bouwen is, was verantwoordelijk voor dit stuk van de afbraak.
Hij zal nog wat verder moeten afbreken en dat zal binnen de volgende dagen/weken afgerond worden. Hij heeft het lang uitgesteld, maar aangezien zijn project naar het einde toeloopt, kon er niet langer gewacht worden.
Daarna start een andere aannemer voor de omgevingswerken, circa week 16 mei.
Deze al in eerste instantie starten met de omgeving van de school.
Daarna de omgeving van de nieuwe sportzaal en als laatste zal de omgeving rond de bestaande sporthal onder handen genomen worden.
Er zal in overleg met de aannemer bekijken hoe de toegankelijkheid van de bestaande sporthal Zolder zo goed mogelijk kunnen in orde krijgen. Dit overleg vindt plaats als de aannemer ter plekke is. Nadien koppelen we terug.

Voorlopig zal de ingang via de kant van de tennis moeten gebeuren. Er zal nog bijkomende signalisatie geplaatst worden om de ingang extra te verduidelijken.
Er is geen toegang langs de oude parking mogelijk. Ook mag hier voorlopig geen terras gemaakt worden.
In kader van leveringen, hulpdiensten, enz. kan de oude parking wel nog gebruik worden, maar dus enkel in de hoogstnoodzakelijke omstandigheden.
Dus op vlak van communicatie naar jullie achterban:
1. Parkeren aan Beekbeemden
2. Ingang sporthal: kant Ringlaan langs de tennis af
Verbetersuggesties na de opstelling/signalisatie mogen jullie uiteraard altijd door geven aan de gemeente. Met dank aan KBBC Zolder Official voor deze informatie