maandag 2 mei 2022

LAAT HET GRAS MAAR GROEIEN

Maai Mei Niet overtuigde in 2021 heel wat Vlamingen om een maand lang geen gras te maaien en dus bleven ook de maaiers van Team Werkplaats op stal. Maar door de overvloedige regenval die maand, kende het gras in onze gemeente een groeispurt. Dit zorgde in juni voor heel wat onvoorzien extra werk voor onze collega’s.

Dit jaar gooien we het dus over een andere boeg. We selecteerden 6 locaties waar we vanaf nu nog maar 2 keer per jaar maaien, namelijk in juni en september. In de overige maanden stimuleren we er de biodiversiteit. Want door minder te maaien, krijgen we meer bloemen en trekken we ook meer bestuivers zoals bijen en vlinders aan. Zo hopen we op bloemrijke graslanden waar ook onze inwoners van kunnen meegenieten.
Wil jij ook je steentje bijdragen en de biodiversiteit in onze gemeente een duw in de rug geven? Neem deel aan Maai Mei Niet en laat een maand, of langer, je gras staan. Alle beetjes helpen!
Info: Team Leefomgeving | Groen – 011 80 80 80