maandag 23 mei 2022

Iedereen ‘Taalartiest’ in VKS Pagadder


“Taal is de brug die kleuters verbindt”. De maand april stond helemaal in het teken van “taal”.
Na kennis gemaakt te hebben met de taalprofessor, hadden de kleuters de “taalkriebels” te pakken. Zo werden er voorleesweken georganiseerd waarbij ouders en grootouders konden komen voorlezen in de klas van hun kapoen. Wat glunderden de kleuters van trots! Dit initiatief motiveerde ook alle kleuters des te meer om geboeid naar een verhaal te luisteren. Verder in de maand gingen alle klassen ook vol bewondering kijken naar een vertelling van ‘De Verhalenkat’. De Verhalenkat vertelt verhalen aan groot en klein. De sprekende mimiek en fysieke kracht zijn nodig om de verhalen expressief en levendig te vertellen.

Ouders werden extra gemotiveerd om ook thuis voor te lezen. Hiervan bezorgden ze ons mooie foto’s, die dan werden opgehangen op de “Wall of fame”
Om het taalthema af te sluiten, toonden alle kleuters en clown Trijn hun taalvaardigheden aan de Taalprofessor. Verschillende taalspelletjes kwamen zo spelenderwijs aan bod. En clown Trijn… die kan ondertussen haar boek al goed vasthouden (niet meer ondersteboven!). De Taalprofessor ging met een goed gevoel terug naar huis. (Verslag + foto’s juf Hilde, juf Laura, juf Eline