vrijdag 13 mei 2022

6 KWB afdelingen uit Heusden-Zolder schenken 45 fietsen aan opvangcentrum De Bark.


Hoe dit initiatief tot stand is gekomen. In het opvangcentrum De Bark zijn er heel wat bewoners die graag een job willen uitoefenen maar niet over een geschikt vervoermiddel beschikken. Daarom zijn de 6 KWB afdelingen uit Heusden-Zolder gaan samen zitten om een oplossing te zoeken en deze mensen aan degelijke fietsen te helpen.
Door corona is de verkoop van elektrische fietsen zo’n een succes geworden dat de meeste mensen wel geen raad wisten met hun oude gewone fiets. Via onze kanalen en de pers werd er een flyer actie opgezet, waar mensen hun oude fiets konden afleveren.
In samenwerking met KWB- de fietsersbond- De Bark en de gemeente Heusden-Zolder werd het fietsentekort op een bijeenkomst besproken en van daaruit is er een overkoepelend initiatief op poten gezet. De zes KWB Afdelingen in Heusden-Zolder (Heusden-centrum,Boekt, Eversel,Bolderberg,Berkenbos en Zolder) hebben met veel enthousiasme hun schouders hier onder gezet en hebben de sociale actie uitgewerkt. Ook de Fietsersbond in Heusden-Zolder heeft onze actie ondersteund en geholpen aan de verspreiding van de praktische en technische informatie.

De Bark zelf was uiteraard zeer tevreden over het initiatief en heeft meteen zijn medewerking verleent. De Bark zelf beschikt over een klein fietsatelier waarin twee vrijwilligers de fietsen herstellen.
Vandaag werden dan de fietsen overhandigd, zes auto’s met aanhangwagen vol geladen met fietsen kwamen op het terrein binnengereden. Iedere afdeling had gezorgd voor fietsen en mag als een groot succes bestempeld worden. Zowel de KWB afgevaardigden van de zes afdelingen, Schepen Lode Schops, Paul Coolen en Danny Wendelen van de Fietsersbond Heusden-Zolder, Krista Kuppens Hoofd Rode Kruis Opvangcentrum de Bark en Frederik Monsuur chief development officer waren onder de indruk.
Krista Kuppens hoofd van het opvangcentrum bedankte iedereen die had meegewerkt aan dit initiatief en ook schepen Lode Schops van de gemeente Heusden–Zolder had veel lof voor dit geslaagd initiatief. Na de toespraak werd er nog een kleine receptie aangeboden door de Bark. Met dank aan Joseph Bams voor de verslaggeving en de foto's