donderdag 21 april 2022

DENIZ ATEZ beracht een bezoek aan het Jef Ulburghshuis in Zolder

Vanmorgen bracht DENIZ ATEZ in het Ulburghshuis te Heusden een zeer boeiende en leerrijke uiteenzetting over het Aletivisme. Ik probeer hier nu een paar kerngedachten weer te geven.

Yusum Emre (dichter) zegt We zijn hier niet op aarde om te vechten, maar wel om elkaar liefde te geven.
Deniz was 12 jaar toen hij in Belgie aankwam en op 16 jaar werkte hij al in de mijn. Hij noemt zichzelf een heel gelukkig mens. Bij zijn op ruststelling heeft hij nog readaptatiewetenschappen gestudeerd en was ook lange tijd werkzaam in de bijzondere jeugdzorg. Uit deze periode onthoud ik vooral : hier in onze omgeving lijkt alles zo welvarend en probleemloos. Doch niets is minder waar. Het is onvoorstelbaar hoeveel probleemsituaties die er bestaan.

God is waarheid, licht en rechtvaardigheid. Ieder mens is gelijkwaardig.
Waardes of inzichten die ook in andere religies voorkomen. Wij zijn misschien allemaal al aleviet maar wij weten het nog niet van onzelf. Hun gebedsplaats wordt met eigen middelen gefinancierd en onderhouden. Alevieten bestonden reeds voor onze tijdberekening : alles is met alles verbonden : mens natuur en kosmos. Wat telt is hier en nu ! 
In hun moeizame strijd en ondanks vele vernederingen hebben zij zich kunnen handhaven dank zij de poezie, de derwisjen en de SAZ.
Mystiek is poezie en mystiek overstijgt ook de religies. Op het mystieke hebben de religieuze leiders geen vat.
Ten slotte is belangrijk ; hoe kan ik de mens helpen om volwaardig mens te zijn.
Het is heel belangrijk om handen, tong en lenden te beheersen.
Hier moeten wij zeker nog eens op terugkomen. Meer dan merkwaardig en boeiend !!!!
Met veel dank aan Lambert Reynders voor verslaggeving en foto's