vrijdag 29 april 2022

De partij G|O|E|D en CD&V één lijst op de volgende gemeenteraadsverkiezingen.

Deze voormiddag zijn de partij G|O|E|D van Mario Borremans en de partij CD&V van Isabelle Tielemans samen gekomen om een permededeling te geven voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024.
Hoewel 13 oktober 2024 nog ver af is, zijn de politieke partijen stilaan bezig met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2024.
De wijziging van het kiesdiscreet , en de verschuivingen in het Vlaamse politieke landschap maken het er voor de kiezer en de partijen niet eenvoudiger op. De lijst vorming wordt een meer dan complexe opdracht. Deze elementen hebben de lokale afdeling van CD&V doen beslissen om in Heusden-Zolder geen eigen lijst meer samen te stellen, maar op zoek te gaan naar een alternatief. Na zowel intern als bovenlokaal overleg met het provinciaal CD&V bestuur werd contact opgenomen met de partij G|OE|D Heusden-Zolder. De collegiale samenwerking en het wederzijdse vertrouwen tussen beide partijen in de huidige legislatuur vormden de basis voor de opstart van deze gesprekken op zoek naar andere mogelijkheden.
De partij G|O|E|D is een partij met een zuiver lokale werking in Heusden-Zolder, zonder banden met een bovenlokale politie partij. Er werd dan ook vrij snel een akkoord bekomen. De lokale CD&V afdeling maakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 geen eigen lijst meer. De kandidaten met het CD&V signatuur zullen kandidaat zijn op de lijst van G|O|E|D maar zij mogen en kunnen bovenlokaal volwaardig lid blijven van CD&V ( desgevallend dan ook met de bovenlokale verkiezingen meedoen)
De partij G|O|E|D en CD&V Heusden-Zolder zijn ervan overtuigd dat Heusden-Zolder baat heeft bij dit initiatief en de politieke stabiliteit in Heusden-Zolder alleen maar te goede komt. Dit akkoord kon enkel maar tot stand komen door de collegiale samenwerking en het wederzijds vertrouwen dat in de loop van deze legislatuur is gegroeid tussen de beide coalitiepartners. Goede afspraken maken goede vrienden.
Dank aan Joseph Bams voor de verslaggeving & foto