donderdag 28 april 2022

Beleidsmakers aan het werk

Het college van burgemeester en schepenen verlengt de samenwerkingsovereenkomst met Vogelringgroep Bokrijk. De vogelringgroep beheert een 30-tal nestkastjes op Domein Bovy. De meeste van deze nestkastjes zijn mezenkasten, maar ook voor zwaluwen en uilen is er een plekje. • In het kader van de actie #TreeTag selecteerde het lokaal bestuur 25 bomen die een treetag zullen krijgen. Ze krijgen infobordjes die je vertellen hoe belangrijk die specifieke bomen zijn voor mens en maatschappij. In een latere fase kan je de bomen ook online bekijken.

Goedkeuring subsidiereglement Samentuinen
Met een groep mensen samen ecologisch tuinieren, dat kan in een samentuin. De focus ligt duidelijk op 2 aspecten: ecologisch en samen. Het is een sociale variant van een volkstuintje, want je komt er niet enkel voor je groenten. Je tuiniert met respect voor de natuur, neemt alle beslissingen samen en verdeelt de oogst. Het is een inclusieve, ecologische plek waar iedereen zijn steentje kan bijdragen.

Een subsidie voor samentuinen past binnen de beleidsdoelstellingen. De subsidie bedraagt 1.200 euro en kan gebruikt worden voor aanlegwerken, aankoop van materialen, cursussen en workshops en voor de communicatie en promotie van de samentuin. De subsidie kan enkel aangevraagd worden door een vzw met 20 of meer aangesloten, actieve tuiniers. De samentuin moet minstens een oppervlakte hebben van 300 m². Er mag enkel ecologisch getuinierd worden en de tuin moet publiek toegankelijk zijn.

Toewijzingsprocedure Woutershof
In het vertrek van CC MUZE naar mijnterrein De Schacht zag het gemeentebestuur een uitgelezen kans tot een duurzame herbestemming van de site rond het oude cultuurcentrum. Het lokaal bestuur denkt volop na over de toekomst van het Woutershof, het groene hart van Zolder. De plaats moet een unieke ontmoetingsplek worden. De gemeenteraad keurde de toewijzingsprocedure voor de herbestemming goed. De eerste stappen zijn dus al gezet … Wordt vervolgd!

Heusden-Zolder doet mee met Straatvinken
Ook dit jaar doet het lokaal bestuur weer mee met Straatvinken. Vink op donderdag 19 mei een uur lang aan hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen door je straat passeren. De wetenschappers van het project Straatvinken berekenen elk jaar of je straat gezonder wordt of net niet. Surf naar www.straatvinken.be en schrijf je in.

Volgende gemeente- & OCMW-raad
Donderdag 19 mei om 19 uur in de raadzaal.
Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen