donderdag 3 maart 2022

Ontsluiting kolenhaven Lummen

In opdracht van De Vlaamse Waterweg voerde Arcadis een studie uit naar de alternatieven voor de ontsluiting van de kolenhaven in Lummen. De studie schuift 6 mogelijke alternatieven naar voren. Per alternatief beschrijft Arcadis de gevolgen voor fietsers en voetgangers, openbaar vervoer en zwaar verkeer, en geeft ze de knelpunten en aandachtspunten weer.

Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van deze studie en bevestigt, samen met gemeente Lummen, het eerdere standpunt om de ontsluitingsweg niet door de dorpskernen Ubbersel en Viversel (Heusden-Zolder), Genenbos en Rekhoven (Lummen) te laten lopen. De voorkeur gaat uit naar een nieuwe kanaalbrug ter hoogte van de kolenhaven, zonder bijkomende wegenis in het vierde kwadrant van de assen E314 en het Albertkanaal. De uiteindelijke beslissing ligt bij de Vlaamse Overheid.

Info: www.heusden-zolder.be/bekendmakingen