vrijdag 11 maart 2022

Kunstwerk de "Felix uitgereikt in het SFZ.

In het kader van het streven naar een maximale toegankelijkheid voor minder mobiele personen wordt aan facilitair directeur Peter Brouwers van het SFZ een exclusief kunstwerk overhandigd. de "Felix"
GATAB kent de 'Felix' een kunstwerk genoemd naar wijlen GATAB -voorzitter Felix Aerts toe aan facilitair directeur Peter Brouwers. De uitreiking van de Felix wil hiermee een stimulans betekenen voor het gevoerde inclusieve beleid van het SFZ. De visie en aanpak van Peter Brouwers en zijn diensten op vlak van infrastructuur en mobiliteit geven het ziekenhuis een duurzame meerwaarde.
GATAB staat voor Gemeentelijke Adviesraad voor Toegankelijkheid en Aanpasbaar Bouwen. Het heeft als doel de verplaatsingsbehoefte van de minder mobielen maximaal, te verzekeren. In dit kader
verleent deze raad adviezen op vlak van toegankelijkheid en bereikbaarheid. de drempelloze toegangen, voorbehouden paarkeerplaatsen, voldoende ruime toiletten en aangepaste onthaalloketten in openbare gebouwen, obstakelvrije doorgangen in winkelcentra vormen enkele onderdelen van het werkveld. Het SFZ speelt in onze regie een belangrijke rol. De minder mobiele is bij uitstek, de persoon die frequent het ziekenhuis bezoekt of er verblijft. In die zin is toegankelijkheid in het algemeen en zijn parkeerplaatsen voor personen met een beperking in het bijzonder essentieel. Uiteraard is het behalen van de opgelegde criteria een samenwerking met andere partners zoals de gemeente, handelaars het vaccinatiecentrum, St Vincentius , het SFZ
Exclusief Kunstwerk; een ontwerp van kunstsmid Raf Nulens dat de toegankelijkheid symboliseert werd onder ruime belangstelling overhandigd aan Peter Brouwers.
Met dank aan Joseph Bams voor verslaggeving en foto's