woensdag 9 februari 2022

UNIZO H|Z overhandiging relanceplan

Op donderdag 3 februari overhandigde UNIZO Heusden-Zolder het tussentijds rapport over het ondernemersbeleid alsook het relanceplan voor de heropleving van lokale economie aan het gemeentebestuur van Heusden-Zolder, die hierbij een belangrijk ondersteunende rol speelt.

Sinds Covid-19 werden de verwachtingen en het gedrag van consumenten, werknemers en ondernemers herschreven. Met impact op ieders zaak. UNIZO zette alle zeilen bij en begeleidde meer ondernemers dan ooit, elk op hun maat en in elke fase van de onderneming.

Ook in Heusden-Zolder maakten we er werk van en geven het gemeentebestuur met dit dossier de nodige input voor heropleving van de lokale economie in Heusden-Zolder. Thema's die in het dossier aan bod komen zijn o.a. toekomstgericht ondernemen met duurzaamheid en digitalisering, lokale mobiliteit, fiscaliteit en ruimtelijke ordening.

Verder wilden we zeker ook even terugblikken en de aandacht vestigen op de ondernemersprioriteiten die door UNIZO Heusden-Zolder werden opgemaakt bij aanvang van de legislatuur. Wij, ondernemers, vroegen in het dossier om een krachtig economisch beleid te voeren.

We waren dan ook zeer verheugd vast te stellen dat het nieuwe gemeentebestuur onze 3 prioriteiten ook mee had opgenomen in haar nieuw bestuursakkoord en bevestigde om de komende jaren constructief samen te willen werken aan een sterk economisch beleid voor Heusden-Zolder.

We zullen dan ook verder toezien op de uitvoering van deze prioriteiten en staan ter beschikking van het gemeentebestuur en haar diensten om, indien mogelijk, hierin te ondersteunen en te versterken.
KLIK HIER en lees het volledige relanceplan
Dank aan het bestuur van UNIZO Heusden-Zolder

Van links naar rechts op de foto: Schepen lokale economie Isabelle Thielemans, voorzitter UNIZO Heusden-Zolder Bert Moons, ondervoorzitter UNIZO Heusden-Zolder Raf Coomans en burgemeester Mario Borremans