vrijdag 11 februari 2022

Heusden-Centrum wordt één van de 17 Zorgzame Buurten van Limburg

Vorig jaar lanceerde Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke de projectoproep Zorgzame Buurten. Een orgzame buurt is een buurt waar jong en oud samenleeft, waar mensen elkaar kennen en waar personen en gezinnen met grote en kleine noden de gepaste hulp vinden. 

 Zo’n zorgzame buurt ontstaat niet vanzelf. Daarom diende het lokaal bestuur, samen met tal van partners, een subsidieaanvraag in voor Zorgzame Buurten. Het project focust op Heusden-Centrum, waar we al heel wat dienstverlening hebben op vlak van buurtwerking en inclusie. Heusden-Zolder ontvangt hiervoor € 100 000 subsidies voor 2 jaar. Met behulp van die subsidie stelt het lokaal bestuur een projectmedewerker van SAAMO aan om van Heusden-Centrum een zorgzame buurt te maken.

In Heusden-Centrum vind je het dienstencentrum De Zandloper, het Sociaal Huis, het Koala-project en het Zebrahuis, maar ook het Huis van het Kind opent er binnenkort de deuren. Naast deze diensten zijn er in de buurt ook veel hulpverleners aanwezig die ondersteuning aan huis bieden. Toch werd tijdens de coronacrisis duidelijk dat deze buurt erg kwetsbaar is en dat niet iedereen de weg naar onze diensten vindt. Kwetsbare inwoners glippen dus nog door de mazen van ons zorgnet.

Met dit project onderzoeken we hoe we de bestaande diensten toegankelijker kunnen maken en streven we naar een betere samenwerking tussen diensten en organisaties in ons welzijnslandschap om samen een zorgzame buurt te creëren. Maar dit kunnen we niet alleen. Ook vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in een zorgzame buurt. We bouwen in Heusden-Centrum een netwerk uit van vrijwilligers die contacten leggen met bewoners in de buurt en ontmoetingsmomenten organiseren. Zo versterken we de zorg op een informele en laagdrempelige wijze.

Vrijwilligers zijn bovendien, net als welzijnswerkers en zorgverleners in de buurt, belangrijke voelsprieten die signalen opvangen en inwoners op weg kunnen zetten naar onze specifieke dienstverlening. Hiervoor ontwikkelen we een doorverwijskaart zodat hulpvragen snel bij de juiste dienst terechtkomen.

Het project start in Heusden-Centrum, maar stopt uiteraard niet aan de grenzen van de buurt. De opgezette acties implementeren we ook in andere (kwetsbare) wijken om zo de sociale samenhang en bescherming in heel onze gemeente te versterken.

Heusden-Zolder zet, samen met partners en vrijwilligers, de komende jaren alles op alles om te streven naar minder mazen en meer net.
Info: Team Welzijn | 011 80 80 80