maandag 14 februari 2022

Het stuifmeelseizoen begint met de bloei van de els en de hazelaar

Het nationale aërobiologische meetnet AirAllergy van Sciensano kondigt het begin van het stuifmeelseizoen aan: het eerste pollen van het jaar zijn afkomstig van de els en de hazelaar. Het stuifmeelgehalte zal waarschijnlijk stijgen naarmate de weersomstandigheden veranderen. Personen die gevoelig zijn voor het stuifmeel van deze bomen lopen het risico om allergische symptomen te ontwikkelen.

Het eerste pollen in de lucht in het hele land
De katjes (zo worden de bloeiwijzen genoemd) van de elzen en vooral van de hazelaars zijn al enkele weken zichtbaar. Maar het is pas sinds enkele dagen dat het pollen die ze in de lucht uitstoten, worden gedetecteerd in alle meetstations van het AirAllergy-netwerk (2 in Vlaanderen, 2 in Wallonië en 1 in Brussel). Personen die allergisch zijn voor dit soort stuifmeel kunnen allergiesymptomen vertonen, vooral als ze erg gevoelig zijn of als ze zich in de buurt van deze bomen bevinden. De frequente regenbuien houden de pollenconcentraties in de lucht momenteel echter laag.

„We komen in een fase waarin de concentratie van elzen- en hazelaarstuifmeel snel kan oplopen, tot wel duizend keer hoger. Als het enkele dagen droog blijft, kunnen de stuifmeelkorrels die voorheen in de katjes opgesloten zaten, zich massaal in de lucht verspreiden” verklaart Ann Packeu, diensthoofd Mycologie en aerobiologie van Sciensano.

„Tot nu toe werden de hoogste concentraties gemeten in het aërobiologische station in Brussel, met 154 korrels/m³ gemeten op zondag 13 februari”, vervolgt ze.

Pollenseizoenen keren steeds terug, maar kunnen toch verschillen
De verschillende pollengolven volgen het hele jaar door een min of meer regelmatig patroon, vaak met een tijdsverschil van enkele dagen of weken, zoals geïllustreerd wordt door de kalender die beschikbaar is op AirAllergy.be. De start van het stuifmeelseizoen van de els en de hazelaar ligt dit jaar dicht bij het gemiddelde van de laatste jaren. Het is echter nog niet mogelijk te voorspellen hoe intens dit seizoen zal zijn voor mensen met een allergie.

„De stuifmeelhoeveelheid die door de els en de hazelaar wordt uitgestoten, varieert sterk van jaar tot jaar, maar lijkt op lange termijn toe te nemen. Dit verschijnsel, dat ook in vele andere aërobiologische stations in de wereld is waargenomen, houdt verband met de geleidelijke stijging van de temperatuur. Als deze trend zich in België doorzet, kunnen we een verdere toename verwachten van het aantal allergiepatiënten in onze bevolking en een toename van de ernst van de symptomen”, concludeert Ann Packeu.
Wanneer weet je of je last hebt van een allergie?
De klinische symptomen van een stuifmeelallergie zijn zeer uiteenlopend: prikkelende, jeukende, tranende en rode ogen, niesbuien, verstopte neus, verstopte sinussen, lopende neus, verlies van smaak- en reukzin, jeuk achterin de mond of in de keel.

De symptomen worden gemakkelijk verward met die van andere ziekten, zoals een verkoudheid of COVID-19 en het fenomeen kan complex zijn in het geval van een kruisallergie.

Er is geen incubatietijd voor allergieën. Ze verschijnen van zodra het lichaam wordt blootgesteld aan bepaalde hoeveelheden allergenen.
Een allergie veroorzaakt geen koorts of spierpijn. Je kunt wel last hebben van een loopneus, hoest, ademhalingsproblemen en vermoeidheid.
Allergiesymptomen komen voor wanneer je wordt blootgesteld aan allergenen. Het hooikoortsseizoen duurt gemiddeld 3 tot 4 maanden. In geval van griep of een verkoudheid zijn de symptomen van kortere duur.
Neem in geval van twijfel direct contact op met uw arts of uw allergoloog.

Wat doen in geval van symptomen en hoe de ongemakken beperken? In deze periode moeten allergische patiënten hun basisbehandeling volgen zoals aanbevolen door hun allergoloog. Astmapatiënten mogen hun behandeling zeker niet onderbreken om het risico op luchtweginfecties niet te verhogen.

We raden aan om de laatste richtlijnen van de overheid voor COVID-19 te blijven volgen.
Verder raden we het volgende aan:

Volg de richtlijnen en de aanbevolen behandeling van uw arts

Reinig uw neus met fysiologisch water
Draag een (zonne)bril om contactreacties te vermijden
Neem een douche en was uw haren regelmatig
Gebruik papieren zakdoeken en werp deze systematisch weg na elk gebruik
Droog de was niet buiten
Houd de ramen dicht bij verplaatsingen met de wagen
Vermijd het toevoegen van irriterende of allergene factoren aan uw omgeving (tabak, huisgeuren, kaarsen, wierook, schoonmaakmiddelen of doe-het-zelfproducten, enz.)
Raadpleeg regelmatig de website www.airallergy.be, de mobiele applicatie AirAllergy (Android (externe link)en iOS(externe link)) en het Twitter account @AirAllergy(externe link) om op de hoogte te blijven van de evolutie van het hooikoortsseizoen in België.
Met veel dank aan sciensano.be