zaterdag 12 februari 2022

Gemeenteraad op donderdag 24 februari

De gemeenteraadsleden zullen op donderdag 24 februari om 19 uur zich buigen over de tot nu toe 11 punten van de gemeenteraad en de 2 punten van de Bijzondere Comissie.

Een greep uit  deze punten....
- Patrimonium - projectver. RLLK - vertegenwoordiging Funda Oru
   te vervangen door Nico Geeraerts.- wijziging - goedkeuring
- Leefomgeving - verkoop grond Valentinusstraat
- Leefomgeving - charter toegankelijke haltes - vaststelling
- Enkele politie punten, begroting 2022 en andere.
KLIK HIER om al deze punten na te lezen  en